bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Om kulturnæring

Kulturnæringer består av ulike bransjer som produserer, distribuerer og selger kulturelle produkter og tjenester. Kulturelle produkter og tjenester har til felles at de har kommunikative egenskaper. Det kan for eksempel være musikkfremføringer, kunstutstillinger, avisen eller boken vi leser.

 

Kulturnæringer skal ha et nærings- og forretningsmessig motiv for virksomheten. Det betyr at man skiller mellom kulturelle produkter og tjenester som salgsvarer og kulturelle produkter og tjenester som fellesgoder. Offentlige institusjoner som leverer fellesgoder finansiert med offentlige midler, omfattes derfor ikke av begrepet kulturnæring.

 

De siste årene har kulturnæringene vært blant de raskest voksende næringene både i Norge og i Europa for øvrig.

 

Bransjeinndelingen er basert på ulike definisjoner og synspunkter. I prosjektet "Forbilde 2015" har vi valgt følgende bransjeinndeling:

 

Arkitektur Plan og reguleringsvirksomhet, arkitekttjenester vedrørende byggverk og landskapsarkitekttjenester.
Design Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet. Grafisk og visuell
kommunikasjonsdesign, interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet.
Film-foto-spill Produksjon og etterarbeid av film, video og fjernsynsprogram.
Utgivelse av programmer for dataspill. Fotografvirksomhet, omfatter også fotografering fra
luftfartøy og fotoautomater. Distribusjon av film, video og fjernsynsprogram. Filmfremvisning,
omfatter også filmklubber.
Kulturarv Drift av folkebibliotek, fag- og forskningsbibliotek og arkiver. Drift av kunst- og
kunstindustrimuseum, kunstutstillinger, kulturhistoriske museer, naturhistoriske museer,
historiske steder og bygninger.
Kunsthåndverk Produksjon av gull- og sølvvarer og liknende artikler. Omfatter også varer av uedelt metall
plettert med edelt metall og gravering av smykker og andre varer. Produksjon av bijouterivarer
og liknende artikler. Produksjon av keramiske husholdningsartikler. Produksjon av emballasje
og husholdningsartikler av glass.
Musikk Produksjon av musikkinstrumenter, omfatter slagverk, blåse- og strengeinstrumenter, deler og
tilbehør til instrumenter for eksempel metronomer, stemmegafler m.m. Produksjon og utgivelse
av musikk- og lydopptak, omfatter produksjon og utgivelse av grammofonplater, CD, DVD,
lydbånd m.m. Reproduksjon av innspilte opptak, omfatter reproduksjon av grammofonplater,
CD, DVD, lydbånd m.m. Butikkhandel med innspillinger av musikk, video, musikkinstrumenter
og noter. Postordre/internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn,
plater, kassetter og musikkinstrumenter.
Organiserte opplevelser Drift av botaniske og zoologiske hager, naturreservat, fornøyelses- og temaparker.  Opplevelses- arrangement - og aktivitetsarrangør. Fritidsetablissement, opplevelsesaktiviteter,
turistrelaterte tjenester
Reklame Reklamebyråer
Trykte medier Nyhetsbyråer, trykking av aviser, forlagsvirksomhet ellers, bokbinding og tilknyttede tjenester.
Ferdiggjøring før trykking og publisering, omfatter fotosats, desktopdesign og sats osv.
Utgivelse av bøker, brosjyrer, flygeblad, ordbøker, leksikon, atlaser, aviser, blader og tidsskrifter.
Butikkhandel med bøker og papir. Butikkhandel med brukte varer. Postordrehandel med bøker,
papir, aviser og blader.
TV/radio Radio- og fjernsynskringkasting
Utøvende kunstnere Utøvende kunstnere innenfor musikk og scenekunst. Selvstendig kunstnerisk virksomhet  innen visuell kunst, musikk, scenekunst og litteratur, omfatter skuespillere, musikere, forfattere,
foredragsholdere, bildende kunstnere, gravører, regissører m.m. Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk
virksomhet, omfatter drift av teatre, konsertsaler, musikkstudio og billettbyråer.
Undervisning i kunstfag og annen undervisning innen kultur.