bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Om Forbilde 2015

Prosjektet "Forbilde 2015" har fokus på profesjonalisering av kulturnæringene og samspillet mellom disse og øvrig næringsliv. Prosjektet er en del av kommunens strategiske næringsplan for perioden 2011-2015. 

 

Hovedmål

Øvre Eiker kommune skal være et regionalt og nasjonalt forbilde for utvikling av kulturnæringer med utgangspunkt i de allerede etablerte design-, kunst- og kulturmiljøer.

 

Resultatmål

  • Det er etablert minst 10 nye kulturnæringsbedrifter i kommunen
  • Det er utarbeidet minst 10 konkrete samarbeidsavtaler som et resultat av samspillet mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv
  • Det er etablert faste møteplasser for kulturnæringer og øvrig næringsliv

 

Strategisk fokus

Prosjektet bygger på nasjonale og regionale føringer, samt Øvre Eiker kommunes kulturstrategi (2010-2022), satsingsområde kultur og næring og strategisk næringsplan (2011-2015), satsingsområde kulturnæringer. Prosjektet har to hovedpilarer:

 

Hovedpilar

 

Prosjektorganisering

Prosjekteier for "Forbilde 2015" er Øvre Eiker kommune. Prosjektleder er kultursjefen. Prosjektet er en del av strategisk næringsplan for kommunen. Fagkomite 3 (næring, miljø og kultur) er politisk styringsgruppe for gjennomføringen av planen.

 

Prosjektgruppe 

Lidia Ivanova Myhre             kultursjef/prosjektleder

Reidun Bollerud                     koordinator

Einar Mathiesen                     rådgiver

Marion H. Kristensen            markedsføringskonsulent

 

Prosjektet har flere referansegrupper fra ulike miljøer.

 

Planstrategier

Handlingsplan Kultur og Næring 2013

Stortingsmelding nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring

Handlingsplan Kultur og næring 2007

Kulturnæringer i Buskerud - strategi og handlingsplan (2009-2012)

Kulturstrategi for Øvre Eiker kommune (2010-2022)

Strategisk næringsplan for Øvre Eiker kommune (2011-2015)