bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Søk Kunst rett vest nå!

Alle profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Vestregionen oppfordres til å søke deltagelse i Kunst rett vest 2013. Årets fellesutstilling er lagt til Arena Vestfossen i Øvre Eiker, 12. - 22. september.

Kunst rett vest LOGO

Kunstrunden vest for Oslo
Kunst rett vest er en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo. I år arrangeres den for syvende gang. Deltagende kunstnere holder sine atelierer og verksteder åpne to helger i september, samtidig med fellesutstillingen i Vestfossen, der kunstnerne stiller ut ett verk hver.
Stor oppslutning
Til nå har 238 kunstnere og 82.000 besøkende deltatt i arrangementet. Både de svært kunstinteresserte, som gallerister og medlemmer av kunstforeninger, og folk i lokalmiljøet, som kanskje ellers ikke går på museer og gallerier, oppsøker de åpne atelierene.
Det ble omsatt kunst for 960.000 kr i fjor, det meste direkte fra kunstnernes atelierer. Utover dette får mange av kunstnere forespørsler om salg, utstillingsplass og utsmykningsoppdrag i etterkant.
Mer synlige
- Kunst rett vest har som ambisjon at flere skal få oppleve kunsten på en direkte og personlig måten og jeg er glad for at regionens profesjonelle kunstnere så langt har sluttet opp om arrangementet, sier prosjektleder Lena Hansson. - Nyutdannede, så vel som profilerte kunstnere, gamle travere og de som tidligere er refusert, er alle velkomne til å søke i år.
Vi har bevisst jobbet for å høyne kvaliteten i alle ledd i arrangementet. Vi vil i år gå enda mer aktivt ut med å synliggjøre arrangementet og kunstnere som står bak, sier prosjektlederen.
Atelierløse
Atelierløse kunstnere som ønsker å delta, kan ta kontakt med kulturseksjonen i kommune eller direkte med prosjektleder. All nødvendig informasjon ligger nettsiden www.kunstrettvest.no
Søknadsfrist: 15. april