bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Reis og ryk

Du bør vurdere dette tilbudet (se under)!
Du vil få et stipend på inntil kr. 17.000,- !!!!!!!!


Kontakt Lana i Innoco for nærmere info:
tlf.:  97 77 59 75 - lana@innoco.no

 

Informasjon om innovasjonsprogrammet REIS OG RYK.

 

Søk opptak til innovasjonsprogrammet

Reis og ryk - Innovasjonsreise for din virksomhet

 

Bedrifter og organisasjoner fra Vestregionen er velkommen til å søke om deltakelse i EU- prosjektet Reis og Ryk. Søk deltakelse og din bedrift kan få tildelt et EU- stipend for 2 ukers hospitering i utlandet!

 

Reis & Ryk er en innovasjonsreise for bedrifter. Gjennom Reis & Ryk har over 400 norske bedrifter reist ut i verden for å hente ny kunnskap og ny inspirasjon til utvikling av egen virksomhet. Målet med å bruke Europa som klasserom er å utveksle ideer og kunnskap på tvers av grensene og få et større nettverk mellom bedriftene. Et Reis & Ryk-opphold i utlandet varer i to uker. Deltakerne får tilgang til reise- og oppholdsstipender. I tillegg får du være med på fire samlinger her hjemme med fokus på innovasjon, integrering og internasjonalisering!

 

Prosjektet er finansiert av Eu's Leonardo da Vinci program sterkt sponset av Vestregionen og Øvre Eiker kommune. Det vil bli egenandel for deltakelse i programmet avhengig av antall påmeldte.

 

Send din søknad i dag til lana@innoco.no

 

Husk å oppgi opplysninger i din søknad:

 

  • ·         Navn
  • ·         E-post
  • ·         Bedrift/Organisasjon
  • ·         Org. Nummer
  • ·         Telefon
  • ·         Fakturaadresse

 

Det er et begrenset antall stipender tilgjengelig og søknader behandles fortløpende.

Har du spørsmål eller ønsker å søke, ta kontakt med prosjektleder Lana Berglund lana@innoco.no

Eller ring + 47 977 75 975

 

Egenandel: kr. 7.000,- pr. deltaker

Søknadsfrist: 1.oktober

Første oppstartsmøte for deltakere som blir valgt ut:  22.10 kl. 09.00-16.00, Øvre Eiker rådhus 

Innoco AS - Presentasjon

Om Innoco AS

Innoco representerer et unikt kompetansemiljø innen innovasjon. Basert på mange års erfaring med ulike innovasjonsprosjekter bistår vi etablerte virksomheter som ønsker å styrke evnen til å dyrke frem lønnsom nyskaping. Vårt mål er å skape merverdi for kunden ved å løfte innovasjon fra å være en dugnadsaktivitet til å bli en del av virksomhetens kultur.Hva gjør vi?

Selskapet Innoco AS er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø med spisskompetanse på entreprenørskap og innovasjon, herunder behovskartlegging, tjenesteutvikling, implementering og fasilitering av innovasjonsprosesser. Selskapet bistår en rekke store og mindre organisasjoner i privat og offentlig sektor med ulike innovasjonsfaglige utfordringer, og leverer også forskjellige kurs og kompetanseprogram innen innovasjon. Innoco har siden oppstarten i 2006 løst oppgaver for et hundretalls kunder, hvorav flere store private og offentlige organisasjoner - kommuner, helseforetak, utdanningsinstitusjoner med flere.

 

Hvem er vi?

Primo januar 2013 er 7 medarbeidere fulltidsansatt i selskapet, to av rådgiverne har doktorgrad og tre har mastergradsutdannelse innen emnet, se http://www.innoco.no/om-innoco/ .

 

Teamet har lang erfaring med prosjekter og metoder knyttet til bruker- og behovsdrevet innovasjon og med ulike innovasjonsprosjekter, både produkt-, prosess- og tjenesteinnovasjon, innenfor flere bransjer.

Vi har skrevet lærebok http://www.innoco.no/prosjekt/vekstbedriften/ , utviklet håndbøker innen emnet og foreleser i faget ved NTNU, Høgskolen i Vestfold og Markedshøyskolen i Oslo. Vi har også arrangert flere konferanser og holdt en lang rekke foredrag om innovasjon både nasjonalt og internasjonalt.

 

Referanser

Innoco har levert prosjekter, workshops, programmer og på andre måter bistått store og kompetansedrevne organisasjoner som Det Norske Veritas, Kongsberggruppen, Eidsiva, Sparebanken Hedmark, Storebrand, Berg-Hansen, Norconsult, Telenor, Innovasjon Norge, Tine, Kommunenes Sentralforbund, DnB, Hovedorganisasjonen Virke, Schibsted, Sørlandet sykehus m.fl.

 

For mer informasjon om selskapet, se www.innoco.no

 

Reis og Ryk er et samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune, Øvre Eiker kommune ("Forbilde 2015"), Vestregionen og Innoco AS

 

Logo BFK Logo Forbilde - liggende

Logo Vestregionen  Logo INNOCO