bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Program og kursholdere til "Verktøy for Næring"

Forbildeakademiet presenterer "Verktøy for næring"

- Et kurstilbud i samarbeid med Øvre Eiker kommune og Papirbredden Innovasjon AS

 

Kurset starter kl. 17:30 og går til kl 21:00

Kurssted er rådhuset i Hokksund, Øvre Eiker.

 

PÅMELDING her:

http://kompus.no/component/rsform/form/1-pamelding-verktoy-for-naering

 

KURSHOLDERE:

Arnfinn Bjerkestrand - 3. september

Jon Martin Førland - 24. september

Thomas Cappelen Malling - 15.oktober

Larry Bringsjord - 5. November

Anne Lise Lervåg - 26. november

Anders Bratland - 26. november

 

Innhold, dato og tid:

3. september kl. 1730 - 2100: Sesjon nr 1 - Lavthengende frukter

Forventningsavklaring - hva forventes?

Gjennomgang av kursopplegg - Kort om temaene i opplegget

Presentasjon av deltagere / bedrifter, Muntlig fremføring og presentasjon av den enkeltes virksomhet. Maks 5 minutter, ikke Powerpoint

Gode eksempler: Vellykkete tiltak lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvordan gå fra å klippe hverandres hår til å bli en lønnsom bedrift?

Hjemmeoppgave: Finn virksomheter som kan støtte opp og styrke din virksomhet. Beskriv egen virksomhet i sammenheng med den du ser for deg er nyttig i et samarbeid

Kursholdere: Arve Vannebo/Gunnar Grinaker

Ekstern mentor: Arnfin Bjerkestrand - kulturnæringsmenneske og sentral i Norsk kulturråd 

 

24. September kl 1730 - 2100: Sesjon nr 2 - Identitet og samarbeid

Gruppejobbing: Min virksomhet som bedrift i sammen med andre virksomheter

Presentasjon:

1. Enkeltvirksomheten (hver og en)

2. Min virksomhet i regionen (verdikjede)

Ekstern mentor snakker om suksess gjennom samarbeid med beslektede virksomheter

Hjemmeoppgave: Identiteten - Hvem er som meg - lokalt, regionalt og nasjonalt

Kursholdere: Arve Vannebo/Gunnar Grinaker. 

Ekstern mentor: Jon Martin Førland fra Solo Førland

 

15. Oktober kl 1730 - 2100: Sesjon 3 - Konkrete metoder og triks

"Kunsten i veien for næringen?" Når er en kunstner kommersiell i sitt virke? Gruppediskusjon som baseres på hjemmeoppgave knyttet til identitet

Publikum som kunder - Åpne lommeboka eller bare prat?

Nettverksbygging og kundegrupper - Er kundene de vi tror de er?

Alternativ markedsføring - Kan man egentlig bli for gal?

Ekstern mentor deler av sin kreative galskap og resultater

Hjemmeoppgave: Relatere metoder til egen virksomhet. Hvordan kan det vi nå vet brukes i egen virksomhet?

Kursholdere: Arve Vannebo/Gunnar Grinaker. 

Ekstern mentor: Thomas Cappelen Malling - Regissør av bla "Kommandørkaptein Arne Treholt og Ninjatroppen - Daglig leder Gandalf Reklamebyrå i oslo

 

5. November kl 1730 - 2100: Sesjon 4 - Lage en plan

Hvorfor er det viktig å ha en plan og er det så veldig vanskelig?

Forskjellige kilder til finansiering

Presentere hjemmeoppgaven

Hvorfor lykkes man - suksessfaktorer

Ekstern mentor deler sine erfaringer gjennom 25 år i kulturbransjen

Børs/katedral, innhold/organisering

Kursholdere: Arve Vannebo/Gunnar Grinaker. 

Ekstern mentor: Larry Bringsjord - Daglig leder MTG music og tidligere leder av Spellemannskomiteen og Fono

 

26. November kl 1730 - 2100: Sesjon 5 - Økonomi og struktur

Kunstnerøkonomien vs bedriftsøkonomien

Strategisk fokus - valg av fokus

Ekstern mentor snakker om virkemiddelapparatet og økonomi

Selskapsform, organisering

Mva

Skatt

Økonomistyring

Utdeling av diplom

Kursholdere: Arve Vannebo/Gunnar Grinaker. 

Ekstern mentor: Anders Bratland fra BDO og Anne Lise Lervåk fra Etablererveiledningen i Drammen

 

Vi legger opp kurskveldene med:

Velkommen/Presentasjon/Oppsummering fra forrige kurskveld - Innledning ved kursholder - Diskusjon - Forberedelser til neste gang 

Nærmere om innhold avtales med Gunnar og Arve

Gunnar Grinaker og Arve Vannebo er med på alle kurskveldene.