bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Oppfølging av arbeidet med kartlegging av kulturnæringer i Øvre Eiker

Våren 2012 ble det foretatt en karlegging av kulturnæringene i Øvre Eiker kommune. Oppdraget ble utført av Tore Kristoffersen i Kongstangen AS, der målet var å skaffe en total oversikt over alle kulturnæringer i kommunen fordelt på 10 ulike bransjer. Denne oversikten ligger på hjemmesiden til Forbilde 2015, et samarbeidsprosjekt mellom Øvre Eiker kommune og Buskerud Fylkeskommune. Vinteren 2012-13 har Kristoffersen gjort en mer kvalitativ kartlegging, der målet har vært å utarbeide en "vasket" liste over kulturnæringer, der man ser på historikk, omsetning og ansatte, samt ambisjoner for videre vekst.

Her kan du lese hele rapporten.