bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Mange bedrifter viser interesse for "Kunst omkring i ring"

Responsen fra det lokale næringslivet er gledelig for prosjektledelsen som de nærmeste ukene skal ha møter med flere bedrifter.

 Kunst omkring i ring - respons

- Vi er glade for responsen vi har fått og håper å komme i gang med prosjektet så fort avtalene med aktuelle bedrifter er klare, sier kultursjef og ansvarlig for prosjektet Lidia I. Myhre.
Som en del av prosjektet "Forbilde 2015" inviteres nå altså bedrifter i Øvre Eiker til et samarbeid med lokale kunstnere om å utsmykke sin "egen" rundkjøring mellom E134 og RV35 i Hokksund. "Kunst omkring i ring" er et av flere satsingsområder for profesjonalisering av kulturnæringene i kommunen. Kultursjef Lidia Ivanova Myhre er prosjektleder for Forbilde-prosjektet, og hun håper på mange henvendelser fra det lokale næringslivet. Ideen er å skape samhandling mellom bedrift og kunstner. Den enkelte bedrift skal involvere sine ansatte i prosessen for å skape eierskap til sin rundkjøring. Det er også et mål at den ferdige utsmykkingen skal gjenspeile bedriftens egenart. "Kunskt omkring i ring" er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune.
"Bedriften vil kunne bruke det kunstneriske produktet i sin profilering gjennom flere kanaler, noe som vil gi positiv effekt for bedriftens generelle omdømme. Ved prosjektets slutt skal de valgte rundkjøringene fremstå som tiltalende, spennende og nyskapende", heter det i prosjektbeskrivelsen.