bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Kunst rett vest 2013

Lokale kunstnere kan nå søke om deltakelse i Kunst rett vest.
Kunst rett vest er Norges største regionale kultursatsing med fokus på visuell samtidskunst.  Satsingen gjennomføres som er årlig kunstrunde der rundt hundre juryerte kunstnere deltar. I 2013 er Øvre Eiker vertskommune for andre gang (sist i 2008).
 - Dette er vi både glade for og stolte over, sier kultursjef Lidia Ivanova Myhre. Nå oppfordrer hun lokale kunstnere til å søke om deltakelse.
Søknadsfristen er 15. april, og all informasjon om søknadsprosessen ligger på hjemmesiden www.kunstrettvest.no.Tormod Solløs - selvportrett


Årets utstilling er lagt til Arena Vestfossen, 11. - 22. september. Øvre Eiker er en av kommunene med flest deltakende kunstnere gjennom flere år, og med fellesutstillingen på "hjemmebane", håper kultursjefen på god lokal deltakelse.

I tillegg til fellesutstillingen, skal alle kunstnerne som deltar åpne sitt atelier for publikum de 11 dagene som kunstrunden foregår.
- Å være vertskap for Kunst rett vest er i tråd med Øvre Eikers satsing på profesjonaliseringen av kulturnæringer gjennom prosjektet "Forbilde 2015", sier kultursjef Lidia I. Myhre.

Deltakelse i Kunst rett Vest vil kunne bety mye for de enkelte kunstnerne.
De får møte nytt publikum, bli bedre kjent med kunstkolleger, knytte bånd med sin kommunes kulturavdeling, treffe kuratorer/gallerister og få tilbud om utstillinger, utsmykningsoppdrag, få oppslag i avisen, selge kunst fra atelier eller fellesutstillingen, bli motivert til å produsere nye verk og opplev gode samtaler med publikum.
Målet er å styrke det profesjonelle kunstlivet i regionen og å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum.

Følgende kommuner er med i Vestregionen: Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal og Svelvik.