bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

"Kunst omkring i ring"

Lokale bedrifter og kunstnere skal utsmykke 6 rundkjøringer i Hokksund.

Kunst omkring i ring
Kultursjef Lidia I. Myhre, Erling Rustand i Statens Vegvesen og leder kunst- og kulturformidling, Tone Sørensen, håper på stor respons.

Som en del av prosjektet "Forbilde 2015" inviteres nå bedrifter i Øvre Eiker til et samarbeid med lokale kunstnere om å utsmykke sin "egen" rundkjøring mellom E134 og RV35 i Hokksund. "Kunst omkring i ring" er et av flere satsingsområder for profesjonalisering av kulturnæringene i kommunen. Kultursjef Lidia Ivanova Myhre er prosjektleder for Forbilde-prosjektet, og hun håper på mange henvendelser fra det lokale næringslivet. Ideen er å skape samhandling mellom bedrift og kunstner, slik at den ferdige utsmykkingen gjenspeiler bedriftens egenart. Den enkelte bedrift skal involvere sine ansatte i prosessen for å skape eierskap til sin rundkjøring. "Kunskt omkring i ring" er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune.
"Bedriften vil kunne bruke det kunstneriske produktet i sin profilering gjennom flere kanaler, noe som vil gi positiv effekt for bedriftens generelle omdømme. Ved prosjektets slutt skal de valgte rundkjøringene fremstå som tiltalende, spennende og nyskapende", heter det i prosjektbeskrivelsen.