bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Kulturnæringens trumfkort - presseomtale

Kulturnæringer i Øvre Eiker og de andre 15 kommunene i Vestregionen inviteres til seminar om publikumsutvikling og innovasjon.

Mandag 6. mai kommer to av landets ledende eksperter på feltet, Sjur Dagestad og Kristin Danielsen. Dagestad er seriegründer, stifter av innovasjonsselskapet Innoco AS og professor i innovasjon på NTNU. Danielsen underviser ved BI og Universitetet i Tromsø i bl.a. publikumsutvikling.
På seminaret skal to spennende kursprogram for kulturnæringer presenteres: "Verktøy for næring" og "Reis og ryk". Seminaret er et ledd i Øvre Eiker kommunes storsatsing på profesjonalisering av kulturnæringer og samspillet mellom disse og øvrig næringsliv.
"Kulturnæringens trumfkort" presenteres i samarbeid med Vestregionen, og kulturnæringer fra alle 16 kommuner er velkommen til å melde seg på seminaret, som holdes på Vestfossen Kunstlaboratorium.
Daglig leder i Vestregionen, Nina Solberg, priser samarbeidet med Øvre Eiker og kommunens satsing på å være et forbilde for andre kommuner i arbeidet med å profesjonalisere kulturnæringene.
- Øvre Eiker er en foregangskommune på området, sier Solberg og legger til at erfaringsdeling er viktig for kompetanseutvikling på området.
- Med EU-midler skal det også legges opp til at lokale kulturnæringer skal kunne hospitere hos tilsvarende næringer i andre europeiske land for å lære og å utvikle seg, kan Solberg fortelle.
Kultursjef i Øvre Eiker, Lidia Ivanova Myhre, har store forhåpninger til seminaret, ikke minst med tanke på det Sjur Dagestad og Kristin Danielsen vil servere. Hun både håper og forventer at mange kulturnæringer melder seg på seminaret. Interesserte tar kontakt med kulturseksjonen i Øvre Eiker.

Kulturnæringens trumfkort

Leder for Vestregionen, Nina Solberg, leder for Vestfossen Kunstlaboratorium, Morten Viskum og kultursjef i Øvre Eiker, Lidia Ivanova Myhre gleder seg til å møte kulturnæringer fra hele Vestregionen på seminar 6. mai.