bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Informasjonsmøte om Øvre Eiker Kommunes rundkjøring

Tirsdag 17. februar, holdt Forbilde 2015 et informasjonsmøte om Øvre Eiker kommunes eget rundkjøringsprosjekt for kommunens ansatte i kantinen på rådhuset. Denne rundkjøringen befinner seg på andre siden av broen for Hoenspaden, ved Sanden Hotell i Gamle-Hokksund.

Prosjektet, som er en del av Kunst Omkring i Ring (KoR)/Forbilde 2015, er et samarbeid med kunstner Rita H. Horgen og en arbeidsgruppe sammensatt av et knippe av kommunens ansatte.

 

 

ØEK Runkj.infomøte Skisse

Bildet er en skisse av hvordan kunstverket i ØEK rundkjøring vil se ut. Skulpturen består av to limdragere av sibirsk lerk. Dette treverket ble valgt på grunn av holdbarhet. Bladet i midten er et eikeblad i plexiglass som er festet til en kjetting. Kjettingen symboliserer samholdet i kommunen. Bladet vil være opplyst. Kunstverket vil bli 4 meter høyt og 80 centimeter bredt.


ØEK Runkj.infomøte bilde1

Bjørn Steinar Andersen og

prosjektkoordinator Reidun Bollerud

 

Bjørn Steinar Andersen i arbeidsgruppa kunne fortelle at de i lang tid har gått mange runder før det endelige resultatet ble klart. De tenkte i utgangspunktet både større og bredere, men grunnet de økonomiske rammene falt valget på denne skissen. De er godt fornøyd med valget de har tatt. De som møtte på møtet syntes å være skjønt enige i det.


ØEK Runkj.infomøte bilde2

 

Monteringen av skulpturen er  nå i gang. Åpningen av rundkjøringen vil finne sted torsdag 5. mars 2015 med oppmøte på Nøstetangen Museum kl 17:00. Selve avdukingen, med ordfører Ann Sire Fjerdingstad og kultursjef Lidia I. Myhre i spissen, skjer kl 18:00. Dette blir den andre rundkjøringen som avdukes i KoR/Forbilde 2015.