bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

En spade for en spade -Åpning av første rundkjøring i Kunst Omkring i Ring

                               En spade for en spade

 

Onsdag 22.oktober kl 18:30 blir det storslått avduking med Ordfører Ann S. Fjerdingstad. Da åpnes den første utsmykkede rundkjøringen i prosjektet Kunst Omkring i Ring.

 

Kunstneren Lars Andreas Tovey Kristiansen har laget en forstørret replika av den berømte spaden fra Nedre Hoen gård i Hokksund. Spaden ble brukt til å grave opp Norges største funn av gullsmykker fra vikingtiden. Spaden henviser først og fremst til fun­net av vikingtidens største funn av gull­smykker, men den er også et symbol for jordbruksarbeidet som står sterkt i kom­munens historie, sier kunstneren.

 

Spaden settes på en betongstøpt sokkel med innfelt lysarmatur som vil belyse skulpturen som har fått navnet «En spade for en spade». Utgiftene finansieres gjennom salg av miniskulpturer til næringsaktører og private interessenter. Vi ønsker at alle i kommunen skal få et eierskap til Hoenskatten gjennom denne skulpturen,  sier kultursjef og ansvarlig for prosjektet, Lidia Ivanova Myhre.