bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

"Den unike kajakk" er "sjøsatt"

Kajakkspesialisten Anders Thygesen har laget en unik kajakk, med kunstnerisk finish av Morten Viskum. Kajakken står til utstilling på rådhuset i Hokksund.

"Den unike kajakk" 1

I 2012 inngikk Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune en samarbeidsavtale om å gjennomføre konkrete koblinger mellom kulturnæringer og bedrifter. "Den unike Kajakk" er et resultat av denne avtalen. Prosjektet er knyttet til kommunens strategiske næringsplan og er ett av flere prosjekt som er definert inn i "Forbilde 2015". "Forbilde 2015" drives av kulturseksjonen og har fokus på profesjonalisering av kulturnæringene og samspillet mellom disse og øvrig næringsliv. 

Kajakkspesialisten har i dag verksted og kurslokale i kapellet i Vestfossen og er grunnlagt i 1996. Firmaet drives av Anders Thygesen.

Prosjektet "Den unike kajakk" handler om produktutvikling knyttet til design, der målet er å skape et produkt som skiller seg ut fra konkurrentenes produkt. Hovedideen er at en kunstner skal sette sin kunstneriske signatur på produktet og med det heve den gode kvaliteten ytterligere.  

"Den unike kajakk" er det første ferdigstilte prosjektet i "Forbilde 2015". Kunstneren Morten Viskum har fått i oppdrag å utføre sin kunstneriske "finish" på kajakken. Kajakker, selv de opprinnelige Grønlandskajakkene, produseres av flere. Det er derfor viktig å kunne skape et produkt som skiller seg ut fra konkurrentenes, og som gjør at markedet velger denne fremfor andre alternativer. En individuell og unik kunstnerisk «finish» på hver enkelt kajakk og padleåre kan blant annet ha følgende fordeler:

  • Produktet oppfattes som unikt og skiller seg ut fra markedet for øvrig
  • Annenhåndsverdien vil øke, spesielt for kajakkene
  • Kunder kan få mulighet til å velge sin egen individuelle finish
  • All den tid hver enkelt kajakk og padleåre er unik og individuelt utsmykket, vil produktene i seg selv være et kunstverk
  • Kajakkspesialisten vil profilere seg positivt i markedet som «noe annet»
  • Den markedsmessige drahjelpen et slikt tiltak vil gi vil kunne være svært stor

"Den unike kajakk" 2
Kultursjef Lidia Ivanova Myhre, kunstner Morten Viskum, kajakkspesialisten Morten Thygesen og ordfører Ann Sire Fjerdingstad presenterer "Den unike kajakk".