bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

8 bidrag til manuskonkurransen om Hoenskatten

Fristen for innlevering av manusforslag er ute. Det har kommet 8 forslag, noe juryen er svært fornøyd med. Nå er første gjennomsyn gjort, og jurymedlemmene skal nå, hver for seg, lese igjennom manusene før de igjen samles til endelig vurdering og kåring av vinneren.

-Vi er glade for at temaet om Hoenskatten har engasjert så mange og at såpass mange manuskripter har blitt innlevert. Det er også spesielt hyggelig å registrere at ett av manusene er laget som et skoleprosjekt, av en hel skoleklasse. Det er viktig å bringe kulturarven inn i skolehverdagen slik som denne klassen nå har gjort, sier kultursjef og jurymedlem Lidia Ivanova Myhre.
Juryen beregner at arbeidet med å finne den verdige vinneren vil ta ca. 2 måneder og at offentliggjøring av vinneren vil skje en gang etter påske.

Hoenskatten

En ivrig jury bestående av: Elin Støa, leder Øvre Eiker teaterråd, Margit Skretteberg, leder Hokksund Byutvalg og forlagsredaktør i Cappelen Damm, Lidia Ivanova Myhre, kultursjef i ØE, Astrid Nordang, forfatter og oversetter og Tone Skålevik, daglig leder og regissør i Nedre Buskerud Teaterverksted.