bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

“Fra gründer til kulturbedrift”

Den etterlengtede handlingsplanen for kultur og næring "Fra gründer til kulturbedrift", ble presentert av regjeringen 29. mai i år. Planen er et samarbeid mellom tre departementer: kulturdep., nærings- og handelsdep. og  kommunal- og regionaldep. Prosjektet "Forbilde 2015" ønsker planen velkommen og ser frem til å fortsette det viktige og spennende arbeidet som er startet opp. Denne planen vil gi ny inspirasjon og hjelp til å se flere og nye muligheter for utvikling av kulturnæringene i vår kommune.

Her kan du lese handlingsplanen.