bakgrunnsbilde Skarraeika rolig

Delprosjekter

Ett av resultatmålene i Forbilde 2015  er å realisere minimum 10 konkrete samarbeidsavtaler/prosjekter som et resultat av samspillet mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv.

 

Øvre Eiker kommune og Buskerud fylkeskommune har inngått et samarbeid basert på regulering og gjennomføring av nye koblinger mellom kultur og næring. Samarbeidet er innenfor rammen av prosjektene SANS (BFK) og Forbilde 2015 (ØEK). SANS er initiert av Buskerud fylkeskommune og er en satsing i skjæringspunktet mellom kultur og næring. Målet er å tilføre kreativ kompetanse til verdiskapende prosesser i næringslivet.

 

 

Samarbeidsavtaler/prosjekter mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv  • Kunst omkring ring -  Kreativ profilering av næringslivet gjennom utsmykking av rundkjøringene i Hokksund.

      Klikk her for å lese mer om "Kunst omkring ring" (pdf-dokument)


  • Den unike kajakk - Produktutvikling med kunst som virkemiddel

      Klikk her for å lese mer om "Den unike kajakk" (pdf-dokument)

 

  • Opplevelsesgata Utvikling av Stasjonsgata i Hokksund med kunst som drivkraft

 


 logo samarbeid