bakgrunnsbilde Skarraeika rolig
Banner 2015
Denne siden tjener kun som arkivformål
Forbilde 2015

Sammen utvikler vi næringskommunen Øvre Eiker!


Øvre Eiker kommune har gjennom en årrekke markert seg med fokus og satsing på kultur.  Prosjektet "Forbilde 2015" har fokus på profesjonalisering av kulturnæringene og samspillet mellom disse og øvrig næringsliv.

 

Prosjektet er en del av Øvre Eiker kommunes strategiske næringsplan for perioden 2011-2015. Prosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt av representanter fra det offentlige, kulturnæringene og næringslivet."Over hele den vestlige verden reises det store forventninger til hva kunsten, kreativiteten og kulturnæringene kan bety for ny økonomisk vekst. Det er store forventninger til verdien av de opplevelseskvalitetene som kan knyttes til ordinære varer og tjenester. Følelser, design og drømmer knyttes til fysiske produkter i et stadig mer estetisk bevisst marked"

 

(Kulturstrategi Øvre Eiker 2010-2022).